м. Костопіль, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, 35000


Шлях

12.12.2017 - 13.12.2017

до столиці України.


Основним завданням є заходи справедливості

у уряді, владі, юриспонденції.


Верховний Суд України на захист порушених конституційних прав громадян.


 
Голос громади ! "Українська могутність справедливість сьогодення" що відноситься :


 

Iнституційно-правові засади судової системи Європейського Союзу. Банківські гарантії у міжнародному та внутрішньому обігу. Гарантiї прав мiсцевого самоврядування в Україні. Забезпечення прав i свобод громадян в сферi публичного управлiння. Законотворчий процес в Європейському Союзі.

Захист громадянських прав людини в Україні у рамках Ради Європи.

Захист економiчноi конкуренцiї. Захист прав i свобод людини та громадянина Конституцiйним Судом України. Захист права на здоров'я в Раді Європи. Захист прокуратурою України муніципальних прав особистості захист матеріальних ціностей спадкодавців, спадкоємців. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. Конвенція про захист прав людини та особливості її застосування національними судами держав-членів ради Європи. Конституцiйнi гарантiї особистої безпеки в Українi. Конституційний суд у механізмі захисту основних прав і свобод людини. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в України. Конституційно-правові, ІТ-tehnology, форми державного правління в України. Механiзми адаптацiї національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування як джерело права. Оцінка вартості об'єктiв права інтелектуальної власностi (iсторико-правовове дослiдження). Підготовче провадження в адміністративному процесі. Повноваження і дієва підтримка органів самоорганізації населення та статус їх керівників.

Особливостi правового статусу дитини з обмеженими можливостями в Українi (теоретико-правове дослiдження). Особливості застосування категорії "інтерес" у конституційному праві. Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріальному процесі.Правова робота і захист прав підприємців. Правові засади участі України в СНД у контексті міжнародної регіональної інтеграції. Принципи торгового права Європейського Союзу. Проблеми захисту цивiльних прав та iнтересiв у третейському судi. Співвiдношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об'эктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правового аналізу). Цивiльно-правовий захист права власностi на земельнi дiлянки. Цивiльно-правовий захист честi, гiдностi та репутації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Костопільська влада. Головні новини сьогодення. Зустрічи, урочисті події.

Категорії


5